Berättelser på G!

Hej!

Under veckan har arbetet med de berättande texterna fortskridit.

I Jajjes grupp skriver vi i par på iPadsen då det finns flera fördelar med detta. Bland annat utvecklas och lär eleverna av varandra, både verbalt och i skrift. I processen sker meningsfulla utbyten av idéer, tankar och resonemang som:

”Hur ska vi skriva? Vad tycker du ska hända nu? Kan du skriva ordet..?

nej, vi har glömt att… Jag tycker att…vad tycker du?

Ja, det är bra! Om du ritar den delen så ritar jag det…

En del par har skrivit färdigt texten så därefter har de börjat med sina illustrationer. När de har ritat färdigt sin bild så använder de iPadens kamera och fotograferar och överför bilden in i skrivprogrammet till deras bok. Samarbete och respekt för varandra tränas i detta men detta arbetssätt skapar också en känsla av att ”bygga något tillsammans – att båda bidrar” -man utnyttjar varandras kunskaper och färdigheter. Så här kan det se ut:

Trevlig kväll! / Jajje och Victoria


Prenumerera på nya blogginlägg