Läxor!!!

Hej!

Idag har alla fått sin första läsläxa! Vi har läst och samtalat kring texterna. Eleverna kommer att få läsa upp läsläxan varje torsdag här i skolan. Barnen fick hem ”läxmappen” där det finns viktig information till er föräldrar.

  • I Den magiska kulan är det sidorna 8-11, kapitel 1: ”Monstret Olle”.
  • I Olas bok är det sidorna 8-9 plus ordbilderna som ska klippas ut. Träna på dessa (se blad i mapp).

Eleverna har också en skrivläxa denna vecka.

I läxboken är det sidorna: s. 3 ”Monstret Olle” och till Olas bok är det ett arbetsblad.

Notera att ni kan prenumerera på bloggen, se på den högra spalten!

Med vänlig hälsning Jajje och Anna


Prenumerera på nya blogginlägg