Läxor!!!

Hej!

Idag har alla fått sin första läsläxa! Vi har läst och samtalat kring texterna. Eleverna kommer att få läsa upp läsläxan varje torsdag här i skolan. Barnen fick hem ”läxmappen” där det finns viktig information till er föräldrar.

  • I Den magiska kulan är det sidorna 8-11, kapitel 1: ”Monstret Olle”.
  • I Olas bok är det sidorna 8-9 plus ordbilderna som ska klippas ut. Träna på dessa (se blad i mapp).

Eleverna har också en skrivläxa denna vecka.

I läxboken är det sidorna: s. 3 ”Monstret Olle” och till Olas bok är det ett arbetsblad.

Notera att ni kan prenumerera på bloggen, se på den högra spalten!

Med vänlig hälsning Jajje och Anna