Klassråd

I skolans läroplan, Lgr11, så står det i det centrala innehållet att undervisningen i de samhällsorienterande ämnena, i årskurs 1-3, ska behandla hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

I dag hade  Jajjes grupp sitt första klassråd och det gick väldigt bra. Eftersom det var det första klassrådet så fick eleverna mycket handledning av mig men tanken är att de senare kan genomföra och organisera klassrådet i stort sätt själva.

Sekreterare och ordförande valdes och därefter fick klassen komma med diskussionspunkter för klassrådet. Dessa punkter blev på dagens agenda:

* skor i hallen (Jag gav beröm för hur fint de har i kapprummet)

* Vingböcker (Vingböcker ramlar ner och ingen tar upp dom- hur ska vi lösa det)

*bättre arbetsro (en elev tyckte att några i bland pratade på vissa lektioner. Vi diskuterade kring om vad arbetsro innebär?! Detta var En väldigt intressant diskussion så efter att ha samtalat om arbetsron så tyckte nästan alla att det var mycket bra arbetsro i klassrummet, vilket verkligen jag och Victoria intygar)

*elevråd (Jag berättade om om vad elevrådet är och om någon ville vara elevrådsrepresentant för gruppen. Jag förklarade vad som förväntades av representanten och intresset var stort).

*bättre vägar i klassrum (en elev tycker att inte alla går åt ”rätt håll” när vi ska hämta/lämna saker i klassrummet. Eleverna fick komma med förslag och kom fram med den mycket kreativa ideén om att göra pilar som ska sitta i klassrummet och visa vägen. Efter mycket kreativa förslag så löste klassen det på ett mycket bra sätt!)

*köpa bollar (Några elever önskade att klassen skulle ha några bollar att tillgå på rasten. Dessa var de mest önskade typer av bollar: fotboll, handboll och basketboll. Jag sa att jag skulle se över om det eventuellt fanns några pengar kvar för att köpa detta till klassen.

*övrigt

Under denna punkt tillkom en fråga som behandlade fritids.

En elev önskade att fritids skulle ha större papper att pyssla med. Jag har framfört önskemålet till fritids.

img_0105 img_0106

Klassrådet höll på i nästan en timme och när det var slut frågade jag hur de tyckte att det hade varit så tyckte alla att det var roligt! Kul!

Som lärare är det otroligt givande att sitta och inta en mer passiv roll och se hur eleverna hanterar och tar ansvar för lektionen. Hur de diskuterar, resonerar, kommer med kreativa lösningar och arbetar på ett demokratiskt sätt.

I ”övergripande mål och riktlinjer”  i läroplanen står det i avsnitt ”Elevers ansvar och inflytande ” att skolans mål är att varje elev ” har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former”.

Efter denna lektion känns det som om att vi är på mycket god väg!

/ Jajje


Prenumerera på nya blogginlägg

En reaktion på “Klassråd

  1. Ovanligt mycket information gavs vid middagsbordet idag, kring just detta klassråd, vilket gav givande diskussioner även hemma så det måste ha gjort stort intryck. Roligt och värdefullt tycker vi. Bra jobbat och väl genomfört!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.