Klassråd

Hej! Igår hade grupperna klassråd. Ny ordförande och sekreterare utnämndes och sedan fick eleverna bidra med punkter som de ville ta upp. Några punkter skulle även behandlas som elevrådet önskat (arbetsro och skolgården).

I Jajjes grupp behandlades följande punkter:

För att sammanfatta elevdiskussionerna som följde utifrån elevernas punkter så kan man säga att nästan alla tyckte att det var mycket bra arbetsro på lektionerna. Det var någon elev som tyckte att det ibland var bra och ibland inte. Vi diskuterade just ”vad är arbetsro?” är det att det är knäpptyst på alla lektioner? Nej, det beror på vad vi gör. Vi pratade om att tänka på att räcka upp handen osv.

Någon ville ha mer läxor men de flesta ville inte ha mera läxor.

Många ville läsa mer under skoldagen (även på fritids). Några ville läsa mer i sin bänkbok.

Ganska många ville ha längre lektioner och ville ”inte sluta tidigt”. De elever som diskuterade detta ville gå mer i skolan.

Många tycker om att skriva egna böcker och ville göra det mer. Nu i svenska kommer vi att arbeta med att just skriva berättelser.

Många ville åka skridskor flera gånger under dagen (inte bara på fritids).  Nu när det finns is så sa jag att det var okej.

En elev undrade om man fick vara på fotbollsplanen och leka. Nej, på isen får man vara med hjälm och skridskor. När isen tinat och det blir torrt ska vi diskutera frågan igen.

Punkten matsalen var att en elev önskade att vi skulle byta platser i matsalen. Detta har vi gjort nu idag.

Skolgården var en punkt från elevrådet och eleverna ska fundera på vad de skulle vilja ha på skolgården. Denna punkt ska vi behandla vidare vid nästa klassråd.

Diskutera gärna punkterna med ditt barn hemma. Återigen ska de ha beröm för att de genomförde ett bra klassråd på ett demokratiskt sätt.

Ha det gott! / Jajje

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.