Till alla föräldrar på Ängbyskolan!

 Till alla föräldrar på Ängbyskolan

Inom ramen för Knivsta kommun satsning på hälsa för våra barn och ungdomar erbjuds alla föräldrar

två föreläsningar. Jag vill även påminna om föreläsningen om att förebygga kränkningar som Ängbyskolans skolråd och Friends

erbjuder alla föräldrar. Detta innebär att det är 3 intressanta och aktuella föreläsningar i maj.

Vi hoppas på bra uppslutning!

Varför sova när du kan surfa på nätet?

4 maj kl 18.00-19.15, Tilasalen, Kommunhuset, se bifogad fil

När våra barn stressar             

11 maj kl 18.30-20.30, Tilasalen Kommunhuset, se bifogad fil

Ängbyskolans föreläsning för föräldrar i samarbete med Friends

Hur kan du som förälder förebygga kränkningar på nätet?

Måndagen den 15 maj 18.00-19.30 Tilasalen , Kommunhuset

Anmäl dig till ditt barns klasslärare, gäller endast denna föreläsning

Med vänlig hälsning

Pia Zingmark Marklund

Rektor

Ängbyskolan

Knivsta kommun

018-347901

Föreläsning om kränkningar på nätet!

Ängbyskolans skolråd i samarbete med Friends bjuder in alla föräldrar på Ängbyskolan
till en föreläsning om hur du som förälder kan förebygga kränkningar på nätet.
 
Måndag den 15 maj klockan 18.00-19.30 i Tilasalen, Knivsta kommunhus.
 
Föräldrakväll  för Ängbyskolans föräldrar
Teoretisk bakgrund som med utgångspunkt i forskning, skollag och Friends erfarenheter.
Arbeta med att skapa ett ramverk för hur vårdnadshavare tillsammans med barn och skola kan bidra till ett schysstare klimat på nätet.
Läs mer i den bifogade filen
 
Vi hoppas på bra uppslutning! (150 platser)
 
Anmäl dig till ditt barns klasslärare senast 27 april, om ni har fler barn räcker det att anmäla sig en gång.
 
Välkommen!
 
Vi kommer också att få en utbildning för all personal samt en elevföreställning för elever i åk 4-6
 
Personalutbildning
Teoretisk bakgrund som med utgångspunkt i forskning, skollag och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett kunskapssammanhang.
Under utbildningens andra del får personalen tillsammans arbeta med att skapa ett ramverk för skolans fortsatta arbete mot
kränkningar på nätet och för ett schysstare klimat på nätet.
 
Elevföreställning
Föreställningen ”Gilla mig” handlar om när ett stort bråk bryter ut på nätet mellan eleverna på en skola.
Föreställningen efterföljs av en kort inspirationsföreläsning och finns i olika versioner för åk 4–6, 7–9 och gymnasiet.
Till elevföreställningen finns ett handledningsmaterial att arbeta vidare med i klassen.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Pia Zingmark Marklund
Rektor
Ängbyskolan