Lite från veckan

Bild

Denna vecka har det hänt mycket skoj! Skoljoggen, fadderverksamhet (Jajjes grupp) och friluftsdag! När vi träffade faddrarna för första gången var det lite pirrigt för både ettor och fyror. När ettorna hade fått en fadder så gick vi ut i skogen och hade samarbetslekar. Först fick en fadder leda ett fadderbarn (som blundade)  och sedan bytte vi. När vi gjort detta en stund skulle vi samarbeta och hitta pinnar som var lika lång som faddern/fadderbarnet. Det var jättekul och alla var mycket duktiga! Fadderverksamheten skapar en gemenskap och trygghet vilket också bidrar till en fin gemenskap på Ängbyskolan. Nedan följer några bilder.

Nytt veckobrev finns också att hitta under fliken veckobrev!

Trevlig helg!/ Jajje och Victoria

image image image image image image image image image


Prenumerera på nya blogginlägg